Tupoksi Bidang Pendayagunaan dan Kesejahteraan


 • Bidang Pendayagunaan dan Kesejahteraan merupakan unit kerja BKD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pendayagunaan dan kesejahteraan ASN yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pendayagunaan dan kesejahteraan ASN.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendayagunaan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan bahan Renstra, Renja dan RKA serta DPA BKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan DPA BKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. penyusunan bahan kebijakan pendayagunaan dan kesejahteraan kepegawaian;
 4. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan kesejahteraan kepegawaian;
 5. penyusunan peta/formasi kebutuhan pegawai;
 6. penyusunan rencana seleksi penerimaan ASN;
 7. pelaksanaan seleksi penerimaan ASN;
 8. pelaksanaan orientasi bagi ASN;
 9. pelaksanaan penempatan/penugasan ASN;
 10. pelaksanaan pembinaan ASN;
 11. pelaksanaan pembinaan karir ASN;
 12. pengurusan kesejahteraan ASN;
 13. pembinaan, pengendalian dan pengembangan disiplin ASN;
 14. pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 15. penyusunan pengendalian dan pengelolaan system penilaian kinerja pegawai;
 16. pembinaan, pengendalian dan pengembangan disiplin ASN;
 17. penyusunan pengendalian dan pengelolaan sistem penilaian kinerja pegawai;
 18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 19. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendayagunaan dan Kesejahteraan.

Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Subbidang Data dan informasi

Subbidang Kesejahteraan